Danh sách một số công trình gạch Terrazzo, gạch Block mang thương hiệu Song Thành đã và đang thực hiện

 02/01/2019  Đăng bởi: Admin

 

STT

TÊN KHÁCH HÀNG

TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

{C}{C}{C}{C}1          {C}{C}{C}{C} 

XÍ NGHIỆP THÀNH CÔNG

184.000.000

{C}{C}{C}{C}2          {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY CỔ OHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ

126.000.000

{C}{C}{C}{C}3          {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG PHƯƠNG BẮC

194.900.000

{C}{C}{C}{C}4          {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT HÀ

113.295.000

{C}{C}{C}{C}5          {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI SINH ANH

45.045.000

{C}{C}{C}{C}6          {C}{C}{C}{C} 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TƯ THỤC VIỆT ÚC

335.160.000

{C}{C}{C}{C}7          {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM

1.344.000.000

{C}{C}{C}{C}8          {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

32.850.000

{C}{C}{C}{C}9          {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 15

458.200.000

{C}{C}{C}{C}10     {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY CỔ PHẦN GP9 HÀ NÔI

50.400.000

{C}{C}{C}{C}11     {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN – CTGT HÀ NỘI

543.900.000

{C}{C}{C}{C}12     {C}{C}{C}{C} 

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG MẠNH THÚY

455.400.000

{C}{C}{C}{C}13     {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THÀNH VƯƠNG

426.300.000

{C}{C}{C}{C}14     {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY CPXD NHÀ & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HÀ NỘI

393.008.000

{C}{C}{C}{C}15     {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2– XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 3

1.479.492.000

{C}{C}{C}{C}16     {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 – VINACONEX

543.750.000

{C}{C}{C}{C}17     {C}{C}{C}{C} 

XÍ N NGHIỆP XÂY LẮP 18 – TCTY XD THANH HÓA – CÔNG TY CỔ PHẦN

356.000.000

{C}{C}{C}{C}18     {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY TNHH GP – HÀNH TINH XANH

431.000.000

{C}{C}{C}{C}19     {C}{C}{C}{C} 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 – VINACONEX

208.000.000