Hướng dẫn cách lát gạch Terrazzo

 02/01/2019  Đăng bởi: Admin

Hướng dẫn cách lát gạch Terrazzo

Bước 1. Nền phải được đầm thật chặt, bằng phẳng. Dùng các nguyên liệu: đá, cát, cấp phối tưới nước đầm kỹ theo yêu cầu chịu lực sử dụng. Trải một lớp vữa hồ mac từ 50 dến 75 dày từ 3 đến 5cm, dung thức hồ gạt bằng phẳng

Bước 2: Tưới một lớp nước cememt lên mặt hồ tạo chất kết dính giữa mặt nền và mặt sau của viên gạch

Bước 3: Đặt các viên gạch khít nhau, khỏang cách giữa các viên gạch từ 2 đến 3mm. Dùng búa cao su gõ đều lên mặt gạch cho bằng phẳng liền cạnh với các viên gạch đã lát trước (Lưu ý: Cần kiểm tra độ ẩm của vữa hồ để giữ độ lien kết hồ và viên gạch)

Bước 4. Sau 12 giờ lát xong, dung nước sạch tưới đều lên mặt gạch, dung lon nhựa ép nhỏ miệng lại, chế hồ dầu vào khe giữa của hai viên gạch (không để bám lên mặt gạch). Rửa sạch để mặt gạch đồng nhất màu cũg như độ bong của mặt khi sử dụng